กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

...........................

>>ดาวน์โหลด<< ประกาศกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ