บรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี.. กิจกรรมภายในงาน ภาคเช้าเป็นการฟังบรรยายงานบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จากวิทยากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ =ชมภาพกิจกรรม=