บรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท แก่นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย ปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ซึ่งกิจกรรมภายในงานในภาคเช้าเป็นการฟังบรรยายงานบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา จากวิทยากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และช่วงท้ายเป็นการกรอกประวัตินักศึกษาในระบบบริการการศึกษาและทำบัตรนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ... =ชมภาพกิจกรรม=