บรรยากาศอบรมโครงการ"ถนนปลอดภัยควบคุมวินัยจราจร" ประจำปี 2557

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ผ่านมา   ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย จัดโครงการถนนปลอดภัยควบคุมวินัยจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี  2557 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี  มีนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประมาณ 200 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และเพื่อรณรงค์ปลูกฝังวินัยจราจรให้กับนักศึกษาได้เกิดความตระหนักรู้และรับผิดชอบต่อสังคมโดยการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนภายนอกทั่วไป   จัดการอบรมครั้งนี้กองพัฒนานักศึกษา  ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ถนนปลอดภัยควบคุมวินัยจราจรขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย  และจัดให้นักศึกษาภาคปกติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จาก สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย  และช่วงท้ายของกิจกรรมอบรม ในเวลา 15.30น. มีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยรณรงค์ “ถนนปลอดภัยควบคุมวินัยจราจร” ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ ไปตามเส้นทางผ่านหน้ามหาวิทยาลัย เข้าสู่จังหวัดเลย และขับรณรงค์ภายในจังหวัดเลยตามลำดับ   

>>ชมภาพกิจกรรมอบรม<<    >>ชมภาพกิจกรรรมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย<<