บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  ที่ผ่านมา  งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  ณ ห้องโถงอาคารเรียน 23 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557  ที่ทรงเจริญพระชนพรรษา 87 พรรษา   >>ชมภาพกิจกรรม<<