ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 - 14.00  น. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้นำบุคลากร คณาจารย์ ที่ปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 25 คน เดินทางมาศึกษาดูงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ให้การต้อนรับโดยมี นายนพรัตน์  พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกองพัฒนานักศึกษา และมีบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนานักศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้  และเสวนาแลกเปลี่ยนนโยบายและรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงในศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ผู้คน สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ของจังหวัดเลย โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ให้การต้อนรับ  และนำเยี่ยมชมนิทรรรศการ... >>ชมภาพกิจกรรม<<