สรุปเหรียญรางวัลแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 "พระวรุณเกมส์"

กองพัฒนานักศึกษา  นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38  "พระวรุณเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2557  ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาที่เป็นกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 20 ชนิดกีฬา  รวมนักกีฬาจำนวน 235 คน  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38  "พระวรุณเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันที่  20 ธันวาคม 2557  ณ สนามกีฬาอรุณปรีดีดิลก 

ในการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 "พระวรุณเกมส์"  ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2557 นั้น  นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ดังนี้  เหรียญทอง จำนวน  3  เหรียญ    เหรียญเงิน  จำนวน  3  เหรียญ     เหรียญทองแดง  จำนวน  19  เหรียญ   รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น  จำนวน  25  เหรียญ   โดยรายละเอียดชนิดกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลนั้น มีดังนี้ >>อ่านรายละเอียด<<

  กองพัฒนานักศึกษา  ขอบขอบคุณผู้ฝึกสอน  ผู้ควบคุมทีมนักกีฬาทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การดำเนินงานการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าวจนสำเร็จด้วยดี