ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักใน ภาคเรียนที่ 2/2557

  • พิมพ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักใน (หอพักหญิง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในภาคเรียนที่ 2/2557  จำนวน 2 หอพัก ได้แก่ 1.หอพักหญิงอินทนิล รับจำนวน 48 คน      2.หอพักหญิงดอกคูณ รับจำนวน 48 คน   นักศึกษาผู้สนใจ ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา  ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ    >>อ่านหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา<<  >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<