บรรยากาศสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่รอบรับตรง ปี 2558

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยการและต้อนรับ พร้อมบริการข้อมูล อาคารสอบ ห้องสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558  แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ที่เดินทางมาสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย...  

=ชมภาพกิจกรรม1=   =ชมภาพกิจกรรม2=