บรรยากาศกิจกรรมจันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีการศึกษา 2557


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม"จันทน์ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน"  ประจำปีการศึกษา 2557 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มเวลา 07.00 น. ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 42 รูป

ต่อมาในเวลา 17.39 น. เป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร จากอาคาร 19 นำขบวนอัญเชิญเคลื่อนผ่านเส้นทางหอพักหญิง ผ่านหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  และผ่านอาคารเรียนรวม 8 ชั้น  ตลอด 2 ข้างทางมีนักศึกษาตั้งแถวยืนร้องเพลงราชสดุดี ตลอดเส้นทาง  ขบวนอัญเชิญตราเคลื่อนเข้าสู่เวทีในลานพิธี  ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พร้อมด้วยพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ พานบายศรี พานเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและอุปกรณ์ในขบวนขึ้นวางตามจุดที่กำหนดไว้ จากนั้นนักศึกษาภายในลานพิธีจำนวนกว่า 3,000 คน  นั่งถวายบังคม 3 ลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำนักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ(วางพุ่มทอง/พุ่มเงิน)เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และจากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะละ 10 คน  ชาย 5 คน หญิง 5 คน  รวม 50 คน เข้ารับเข็มตรามหาวิทยาลัยตามลำดับ  ผู้นำนักศึกษานำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

จากนั้น ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีวางพุ่มทอง/พุ่มเงิน  และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และจุดเทียนชัย กล่าวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีมหาราชา  เพลงราชภัฏสดุดี เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในช่วงท้ายชมวีดีทัศน์ ชุด “อุดมการณ์ราชภัฏ และตราแห่งความภาคภูมิใจ” และชมการแสดงชุด “ราชภัฏร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”