องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม  >>ชมภาพกิจกรรม<<