ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

  • พิมพ์


จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  28 กรกฎาคม 2558

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.39 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน100 คน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  เจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจุดเทียนชัย และนำกล่าวคำถวายราชสดุดี โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธี  ==ชมภาพกิจกรรม==