มรภ.เลย ร่วมเต้นแอโรบิคคีตะมวยไทย ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  • พิมพ์


วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดกิจกรรมชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ เต้าแอร์โรบิคคีตะมวยไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 83 พรรษา

      ก่อนเริ่มเต้นแอโรบิค มีการแสดงวงดนตรีสากลของนักศึกษา บริเวณลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ให้ความชุม่ฉ่ำ จนเวลา 19.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เริ่มกิจกรรมชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ เต้นแอโรบิคคีตะมวยไทย ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 83 พรรษา
     ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทุกด้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตแจ่มใส นอกจากการเรียนในชั้นเรียน การออกกำลังกายนอกจากมีผลดีต่อสุขภาพแล้วยังทำให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด ในปีนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีกิจกรรมชาเลนด์เดย์ รวมพลคนรักสุขภาพ เต้นแอร์โลบิคคีตะมวยไทย ต้ายยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชะนีนาถ มีพระชนมายุ 83 พรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มาร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นผสมผสานท่วงท่าการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย เพื่อเป็นอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์การต่อสู้ของชาติไทยมาแต่โบราณอีกทางหนึ่ง 
     หลังเสร็จกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคคีตะมวยไทย ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,000 กว่าคน ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำตลอดการดำเนินกิจกรรม

 คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการเต้นแอโรบิคคีตะมวยไทย         คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการจุดเทียนชัยถวายพระพร


ภาพ/ข้อมูลข่าว : งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน