บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องโถงอาคารเรียน 19 งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี 2558 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 309 คน  ชมภาพกิจกรรม