ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ราชภัฏเลยวัยใส ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย”

  • พิมพ์

วันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมางานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการ “ราชภัฏเลยวัยใส ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย” ให้กับนักศึกษาผู้สนใจ จำนวน 200 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาสุขภาพให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษามีแนวการในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่ายๆใน  

ในการอบรมโครงการ “ราชภัฏเลยวัยใส ใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย” ได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันของนักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคณาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นำโดยอาจารย์ยรรยง พานเพ็ง และคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย  การอออกกำลังกายด้วยแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  มวยไทยเพื่อสุขภาพ  โยคะเพื่อสุขภาพ  

ชมภาพกิจกรรม