บรรยากาศงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงสู่เยาวชน และประชาชนทั่วไป    เพื่อสร้างจิตสำนึกรักในวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย  และเพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับท้องถิ่นในการสืบสานประเพณีลอยกระทง  โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน   หลังพิธีเปิดงาน ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมลอยกระทง และเสร็จสิ้นพิธีการ นอกเหนือจากนั้น ยังมีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวด มีจำนวนทั้งสิ้น 17 คน  และการประกวดกระทง มีนักศึกษารวมกลุ่มร่วมประดิษฐ์กระทง ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารวิชญาการ เพื่อส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 7 กลุ่ม  และนอกเหนือจากนั้นมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ เช่น การแสดงวงดนตรีของนักศึกษาอย่างสนุกสนาน ตลอดงาน  และการฉายหนังกลางแปลง สร้างบรรยากาศย้อนอดีต
 ชมภาพกิจกรรม 1    ชมภาพกิจกรรม 2  ชมภาพกิจกรรม 3   ชมภาพกิจกรรม 4   

ประเมินผลการจัดกิจกรรมอนนไลน์