ประชุมนักกีฬามหาวิทยาลัยและผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ควบคุมทีม

  • พิมพ์

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดประชุมนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม  เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์" ระหว่างวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยมี ดร.มธุรส ชลามาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมด้วย นายนพรัตน์  พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีคณาจารย์ บุคลากรร่วมเป็นเกียรติฯ การประชุมดังกล่าว...  ชมภาพกิจกรรม