ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

  • พิมพ์

ประกาศ รายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

............................

ดาวน์โหลดรายละเอียด