บรรยากาศแข่งขันกีฬา และประเพณีสงกรานต์ นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย

  • พิมพ์

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกีฬาสี สัมพันธ์ นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักศึกษาภาคพิเศษทุกหมู่เรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี ด้วยการเล่นกีฬา สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์  และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย และเป็นการขอขมา ขอพรจากผู้บริหาร คณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการศึกษาเล่าเรียนและดำเนินชีวิต   ชมภาพกิจกรรมแข่งขันกีฬาฯ   ชมภาพกิจกรรมสงกรานต์