เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

  • พิมพ์

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ทุกคน 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้ง หน้าอาคารวิชญาการ

หมายเหตุ : นำบัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงตนในการเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง