กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2559

  • พิมพ์

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่  4-8 , 11-15 และ 25-27 กรกฎาคม 2559   

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

........................................


ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

กองพัฒนานักศึกษาแจ้งกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน ประจำปี 2559 แก่นักศึกษาใหม่

โดยทำเป็นเอกสาร PDF ให้ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่านเพื่อเตรียมตัวจัดตารางเวลา เตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม ไฟล์สามารถใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดอ่านได้ หรือ ใช้โปรแกรม Acorbat Reader เปิดอ่าน สามารถอ่านเปิดได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัทพ์ที่เป็นสมาท์โฟน

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรม Acorbat Reader