ภาพบรรยากาศโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา นำผู้นำนักศึกษา ถวายเทียนพรรษา เครื่อง ไทยธรรม สังฆทาน ในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา บูรณะพระพุทธศาสนา ใน ประเพณีเข้าพรรษา และเป็นการสร้างทานบุญบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากร และผู้นำนักศึกษา รวมทั้งเป็นสร้างจิตอาสาแก่นักศึกษา การบูรณะซ่อมแซมห้องน้ำวัด และพัฒนาความสะอาดสิ่งแวดล้อมภายในวัด  ณ วัดถ้ำแกลบ บ้านท่าวังแคน  วัดภูสะนาว บ้านปากหมาก  และวัดเทพนิมิต บ้านศรีสองรัก  ชมภาพกิจกรรม