บรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ศูนย์เลย ประจำปี 2559

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์เลย เพื่อแนะนำการเรียนการสอน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการใช้ชีวิตในการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ    โดย มี รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา  พร้อมด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติ แก่นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา ชมภาพกิจกรรม