กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรม "ราชภัฏเลยร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยการจราจร"

  • พิมพ์

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ "ราชภัฏเลยร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยการจราจร"  แก่นักศึกษา  ขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2559  ณ หอประชุมขุมทองวิไล   เวลา 13.00 – 17.00 น. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัย และการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการขับขี่  และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่อย่างถูกกฎจราจร  และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้น้อยลง  และในกิจกรรมดังกล่าว จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์  กิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้กับนักศึกษา   การฟังบรรยาย“การขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์” และกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์รถจักรยานยนต์ ขับขี่ปลอดภัย

ดาวน์โหลดกำหนดการ      คลิกจองลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม