ภาพบรรยากาศ "ราชภัฏเลยร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร"


เวลา 13.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมขุมทองวิไล ผศ. สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการ "ราชภัฏเลยร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร" เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัย และการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากการขับขี่ และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่อย่างถูกกฎจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้น้อยลง ในกิจกรรมดังกล่าว มีกิจกรรมการสาธิตทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ กิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้กับนักศึกษา การฟังบรรยาย“การขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์” และกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์รถจักรยานยนต์ ขับขี่ปลอดภัย  =ชมภาพกิจกรรม1=  =ชมภาพกิจกรรม2=   =ชมภาพกิจกรรม3=  =ชมภาพกิจกรรม4=  =ชมภาพกิจกรรม5=