การแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • พิมพ์


วันที่ 17-18 กันยายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์การศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติด  ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ฟุตซอล และชมการแสดงกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน =ชมภาพกิจกรรม=