ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาชายไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก สด.35 ประจำปี 2559

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา

เรื่อง  นักศึกษาชายไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก สด.35 ประจำปี 2559

...................................

ด้วยงานวิชาการทหาร(งานผ่อนผันทหาร) กองพัฒนานักศึกษา จะได้ดำเนินการรับคำร้องขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาชาย ของมหาวิทยาลัย ผู้มีความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ประจำปี 2559 จึงประกาศให้นักศึกษาชายผู้มีสิทธิ์ไปดำเนินการ ดังนี้  อ่านรายละเอียด