มรภ.เลย เตรียมจัดพิธีราชภัฏเลยร้อยดวงใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

  • พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เตรียมจัดพิธีราชภัฏเลยร้อยดวงใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญพระราชกุศลแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทั้ง 5 คณะ   ร่วมกันกำหนดจัดโครงการราชภัฏเลยร้อยดวงใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญพระราชกุศลแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  อันล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

ดาวน์โหลดกำหนดการ