กำหนดการจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  • พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีสำคัญ ตามกำหนดการ วันเวลา สถานที่ ดังกล่าว

ดาวน์โหลดกำหนดการ