โครงการไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มรภ.เลย ช่วยภัยหนาว

  • พิมพ์

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมบริจาค เสื้อผ้า ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ตามโครงการไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มรภ.เลย ช่วยภัยหนาว เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และน้องๆนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 โดยผู้สนใจบริจาค สามารถมาบริจาคได้ที่ สำนักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือโทร 063-054-5298 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป