ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

  • พิมพ์

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2560

จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย