มรภ.เลย จัด วันราชภัฏ ราชภัฏเลยร้อยรวมใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม บำเพ็ญกุศลถวาย ร.9

  ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานวันราชภัฏ ราชภัฏเลย ร้อยรวมใจ น้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

     เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดงาน วันราชภัฏ ราชภัฏเลยร้อยรวมใจ น้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมพิธีสมาทานศีล เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล กรวดน้ำรับพร
    ต่อมาคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร บริเวณถนนหน้าอาคารวิชญาการ 
    จากนั่นประธานในพิธี นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัย และถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน “ ชมภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์ มรภ.เลย