บรรยากาศพิธีเปิด-ปิดงานการแข่งขันกีฬา “จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 40”

  • พิมพ์


วันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กองพัฒนานานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ทั้ง 5 คณะ ได้จัดพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายในนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “จันทน์ผาเกมส์ ครั้งที่ 40” โดยมีนายนพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน ทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปัคตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส และการแสดงโชว์ของกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โดยเริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข และเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อไปแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆที่สูงขึ้น
และจากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดงาน และมอบเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกคน โดยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง...