รับสมัครทีมเซปักตะกร้อชาย เข้าแข่งขัน ฉลอง 4 ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครทีมเซปักตะกร้อชาย

เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อ ฉลอง 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้านสิ่งเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556

ชิงถ้วยรางวัล จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเงินบำรุงทีมกว่า 20,000  บาท

ประเภทที่จัดการแข่งขัน

ประเภทประชาชนชายทั่วไปชาย ไม่จำกัดภูมิลำเนา   

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  19 พฤศจิกายน 2556 

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  ฝ่ายกีฬากองพัฒนานักศึกษา  ชั้น 4  อาคารวิชญาการ
หรือติดต่อที่  นายขวัญชัย  นพรัตน์  084-4207759

เริ่มทำการแข่งขัน  วันอาทิตย์ ที่  22 – 24 พฤศจิกายน 2556

หลักฐานการสมัคร 

(1)ใบสมัครพร้อมรายชื่อและแผงรูป จำนวน   1  ชุด   

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมระเบียบการแข่งขัน