เชิญชวนนักศึกษา สมัครประกวดวงดนตรีสตริง งานไม้ดอกเมืองหนาว ปี ๒๕๕๖

ประกาศอำเภอภูเรือ

เรื่อง  การประกวดวงดนตรีสตริง  งานไม้ดอกเมืองหนาว  ปี  ๒๕๕๖ 

................................

ด้วย อำเภอภูเรือ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว ประจำปี ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๓ มกราคม ๒๕๕๗   คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง  งานไม้ดอกเมืองหนาว  ประจำปี ๒๕๕๖  มีรายละเอียด  ดังนี้

>>อ่านรายละเอียดที่นี่<<