การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ

การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน  จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สำหรับ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2557  ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ 

 ที่เคยกู้ยืม กยศ. มาแล้ว (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง) และ ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน  (ผู้กู้รายใหม่)

............................

01.ตัวอย่างแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101,102,103 และรูปภาพบ้าน  รายเก่าต่อเนื่อง จบม.6 หรือ ปว.ส. 2557  มรภ.เลย    >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<


02.แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.101,102,103 และรูปภาพบ้าน  รายเก่าต่อเนื่อง จบม.6 หรือ ปว.ส. 2557  มรภ.เลย   >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<


03.กำหนดการ นักศึกษาประสงค์กู้ยืม  รายใหม่ และรายเก่าต่อเนื่อง  2557  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<


04.ขั้นตอนวิธีการสมัครขอรหัสผ่านการกู้ e-studentloan รายเก่าเปลี่ยนชั้นปี และรายใหม่  >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<


-บันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 1 รายเก่า ของ มรภ.เลย ปี 2-5

 >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<


-บันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 2 รายเก่าที่ไม่เคยกู้ยืมที่ มรภ.เลย และรายใหม่ ปี 2-5

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<< 

 

-บันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 3 รายเก่าต่อเนื่องและรายใหม่ ย้ายสถานศึกษา เข้าใหม่ 57   >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<


หมายเหตุ   :  หากนักศึกษามีปัญหา เรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  สามารถ ติดต่อ หรือทราบ ข่าวสารได้ที่ www.std.lru.ac.th  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.studentloan.or.th    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   เบอร์ที่สามารถติดต่อได้   0-4283-5239 งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ที่ จ.เลย

 

และหากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ e- Student loan  สามารถติดต่อได้ที่  02-6104888  กองทุน กยศ. กรุงเทพฯ