บรรยากาศอบรมทักษะอาชีพ จุดประกายคิด จุดประกายธุรกิจ “พี่สอนน้อง” “เส้นทางธุรกิจกาแฟถุงกระดาษ”

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2557 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  ได้จัดอบรมโครงการทักษะอาชีพ จุดประกายคิด จุดประกายธุรกิจ “พี่สอนน้อง”  ให้กับนักศึกษา จำนวน 67 คน   ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก  ชั้น 5 อาคารวิชญาการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดี และจุดประกายแนวคิดในการทำธุรกิจให้กับนักศึกษาที่สนใจ  เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษากลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ  ในกิจกรรมช่วงแรกมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “เส้นทางธุรกิจกาแฟถุงกระดาษ” โดยคุณรจนา ชัชวาลย์  เจ้าของกิจการ กาแฟ 9 ยักษ์ยิ้ม   และมีนางสาววรรณภา สมอหอม  นักพัฒนาธุรกิจ  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย   จากนั้นในช่วงท้าย มีการฝึกปฏิบัติการชงเมนู ทั้งสิ้น 15 เมนู ประกอบด้วย กาแฟโบราณ ซุปเปอร์กาแฟ เนสกาแฟ มอคค่า คาปูชิโน่ โอวัลติน ชานมเย็น  ชานมเขียว  ชาเนสที  ชามะนาว  ชาดำเย็น  นมชมพู  นมเขียว  และบ๊วย  ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาผู้ที่เข้ารับอบรมเป็นจำนวนมาก  =ชมภาพกิจกรรม=