แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงิน(กยศ.) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 6709
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงิน (กยศ.)นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์เลย รายใหม่ (กยศ.) และรายใหม่ (กรอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 7568
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้กู้ยืมเงิน กยศ. และแจ้งกำหนดการนัดหมายให้ดำเนินการ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รายเก่าเลื่อนชั้นที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ปี2556-2553 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 8169
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทุน กยศ.รายเก่าเลื่อนชั้นย้ายสถานศึกษา รายใหม่ (กยศ.)และรายใหม่(กรอ.) ปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 6469
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 4468
รายการโอนเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. รายเก่าและรายใหม่ และ กรอ.รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2556 เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 5399
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ และประชุมชี้แจงเพื่อลงลายมือชื่อแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 2168
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจาก กยศ. ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ และประชุมชี้แจงเพื่อลงลายมือชื่อแบบยืนยันการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 2506
การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน กยศ.ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคปกติ และภาคพิเศษ ม.ราชภัฏเลย เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 4246
การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคปกติ และภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา ม.ราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น เขียนโดย ประทวน เนตรแสงศรี 2261